Ważne informacje

Wieloletnie doświadczenie Salut to gwarancja udanych wakacji

Zawarcie umowy

 • Umowa staje się wiążąca dla obu stron, w momencie gdy Salut pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia a Klient wpłaci zaliczkę. Jeżeli zaliczka nie wpłynie na konto Salut w podanym terminie, rezerwację uważa się za anulowaną.

 • Klient zobowiązany jest podać poprawne dane kontaktowe, aby umożliwić przekazywanie istotnych powiadomień. Ewentualne zmiany należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Salut nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie istotnych informacji, jeżeli podane dane kontaktowe są błędne.

Rezerwacja i potwierdzenie

 • Rezerwacja potwierdzana jest pocztą elektroniczną. 

 • Klient zobowiązany jest upewnić się, czy informacje na potwierdzeniu zgadzają się z złożonym zamówieniem. W przypadku rezerwacji biletu lotniczego, Klient zobowiązany jest upewnić się, czy imiona i nazwiska na bilecie są zgodne z danymi, zawartymi w paszporcie/dowodzie osobistym.

Płatność

 • Płatność należy uregulować w momencie dokonania rezerwacji.

 • W przypadku rezerwacji kilku różnych produktów, np. biletu lotniczego i noclegu, obowiązują bardziej restrykcyjne warunki płatności.

Dokumenty

 • Przy przekraczaniu granicy Klient zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów potwierdzających jego tożsamość; w przypadku podróży do kraju Unii Europejskiej: paszportu, który
  zachowuje ważność, przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego. Dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty. W przypadku podróży do kraju leżącego poza Unią
  Europejską: paszportu, który zachowuje ważność, przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Przy planowaniu wakacji należy zwrócić uwagę na terminy oczekiwania na wydanie paszportów/dowodów
  osobistych, które mogą wynosić do 30 dni.

 • Klient sam odpowiada za dopełnienie formalności, wymaganych w celu odbycia podróży, jak np. uzyskanie wizy, szczepienie i wykupienie ubezpieczenia. Salut nie odpowiada za koszty poniesione przez Klienta w związku z niedopełnieniem przez niego niezbędnych formalności.

Dokumenty podróży/vouchery

 • Dokumenty podróży/vouchery wysyłane są pocztą elektroniczną i należy ich wydrukować i zabrać je.

 • Jeżeli Klient nie otrzyma dokumentów podróży/voucherów na 7 dni przed wyjazdem, powinien niezwłocznie skontaktować się z Salut. 

Realizacja imprezy

 • Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której w zależności od imprezy wchodzą kierownicy kolonii/obozów, wychowawcy, instruktorzy, piloci, rezydenci, itd. Kadra
  jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy. 

 • Uczestnik zobowiązany jest posiadać wymagane w ofercie dokumenty

Ubezpieczenia

 • Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Salut jest ubezpieczony. Przed podpisaniem umowy uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznania się z -Ogólnymi warunkami ubezpieczenia”, które zostaną mu udostępnione przez sprzedawcę i których powinien przestrzegać. Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń można uzyskać w przedstawicielstwach Signal Iduna S.A lub TU Europa SA na terenie całego kraju,
  w biurach Salut oraz na stronie internetowej www.salutvoyages.pl.

 • Zalecamy uczestnikowi imprezy wykupienie ubezpieczenia turystycznego na wypadek anulacji rezerwacji. Przedmiotem tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.

Prelot

 • Przelot realizowany jest tanimi liniami lub liniami rejsowymi. Godziny zbiórek, wylotów z Polski i przylotów do punktu końcowego podróży oraz informacje o ewentualnych przesiadkach przekazywane są drogą mailową chyba, że wiadomość na ten temat znajduje się na potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku rezerwacji Salut na dowodzie rezerwacji/voucherze podawany jest także w skróconej formie pełen rozkład lotu z uwzględnieniem przesiadek. Należy zapoznać się rozkładem lotu i przestrzegać wskazanych godzin, zwłaszcza w przypadku przesiadki w inny porcie. Czasy oczekiwania na połączenia w portach lotniczych są dopasowane do realnych możliwości przesiadek i regulowane odrębnymi przepisami. Osoby wymagające specjalnej troski: chore, niepełnosprawne, kobiety w widocznej ciąży, dzieci podróżujące bez opieki dorosłych, zobowiązane są posiadać dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia podróży.

 • Każdy uczestnik może zabrać bagaż główny i/lub bagaż podręczny chyba, że na dowodzie rezerwacji/voucherze zaznaczono inaczej. Szczegóły na temat ilości, dopuszczalnego ciężaru i wielkości bagażu przesyłane są drogą elektroniczną. Bagaż z reguły nadawany jest z portu początkowego do końcowego. W przypadku lotu z przesiadką należy jednak upewnić się przy odprawie bagażowej na lotnisku, czy bagaż odprawiany będzie do ostatniego punktu przylotu, czy trzeba będzie go odebrać wcześniej i ponownie odprawić na kolejnym odcinku podróży lotniczej.

 • Jeżeli lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wejścia na pokład, Klientowi przysługuje od linii lotniczych prawo do opieki oraz prawo do odszkodowania. Odszkodowanie od przewoźnika przysługuje Klientowi także, jeśli jego bagaż uległ zniszczeniu, zagubieniu lub dostarczony został z opóźnieniem.Szczegóły na temat zakresu świadczeń i wysokości odszkodowania oraz procedury postępowania w wyżej opisanych sytuacjach znaleźć można na stronie www.konsument.gov.pl. Warto zapoznać się z przysługującymi prawami przed wylotem. W przypadku zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu przez linię lotniczą należy wypełnić tzw. dokument PIR (Property Irregularity Report) bezpośrednio po przylocie na lotnisku, na którym doszło do zdarzenia. Oryginał dokumentu należy przekazać przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku, a kopię zabezpieczyć na potrzeby Organizatora. Zgłoszenie liniom lotniczym uszkodzenia bagażu powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż 7 dni od powstania zdarzenia. W przypadku opóźnienia wylotu, odwołania lotu, nieprzyjęcia na pokład samolotu czy spóźnienia na odprawę należy niezwłocznie poinformować Organizatora. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie na czas transferu, a w przypadku wycieczek objazdowych dołączenie do grupy w jak najszybszym czasie i kontynuowanie zwiedzania zgodnie z programem.

Transfer

 • Transfer obejmuje dojazd z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko chyba, że umowa stanowi inaczej. O miejscu, z którego będzie odbywał się transfer Klient zostaje poinformowany przed wylotem. Podczas transferu nie ma zapewnionej asysty polskiego przedstawiciela. Jeśli Klient nie stawi się na transfer w wyznaczonym miejscu i czasie, zobowiązany będzie pokryć koszty dodatkowego transferu. W takim przypadku każdorazowo należy skontaktować się z Organizatorem.

Hotele

 • Kategoria hotelu podana na stronie internetowej zgodna jest z oficjalną kategorią, nadaną wg norm obowiązujących w danym państwie. W związku z tym nie należy porównywać obiektów tej samej kategorii w różnych miejscach wakacyjnych.

 • W przypadku, gdy obiekt hotelowy składa się z kilku budynków np. budynku głównego i bungalowów, Klienci mogą być zakwaterowani w różnych częściach obiektu, w zależności od dostępności miejsc. Organizator nie może zagwarantować, że pokoje osób z różnych rezerwacji będą znajdować się w tej samej części hotelu, a tym bardziej obok siebie. Jednym z rodzajów zakwaterowania są apartamenty. Składają się one z jednego, dwóch lub więcej pomieszczeń oraz łazienki. Niektóre apartamenty są wyposażone w aneks kuchenny z podstawowymi sprzętami i naczyniami umożliwiającymi przygotowanie posiłków we własnym zakresie. Jednak w niektórych hotelach aneksy kuchenne mogą nie posiadać takiego wyposażenia. Zazwyczaj w wyposażeniu aneksu brakuje środków czystości. Umowa z Klientem może określać szczegółowy standard pokoju - np. z balkonem, tarasem, widokiem na morze, jeśli świadczenia ta były zarezerwowane za dodatkową opłatą. Za pokój z widokiem na morze uważa się także pokój z bocznym lub częściowym widokiem na morze.

Wyżywienia

 • Opcja wykupionego wyżywienia wskazana jest w dowodzie rezerwacji, a więcej informacji na ten temat znajduje się w opisie oferty. Wybierając opcję wyżywienia składająca się z dwóch lub trzech posiłków za napoje serwowane do lunchu i obiadokolacji trzeba dodatkowo zapłacić. W opcji All Inclusive z reguły w cenę wliczone są trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) w formie bufetu, przekąski między posiłkami oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole.

Anulacja i zmiany

 • Rezerwację można anulować telefonicznie pod numerem +48 22 614 33 02 w godzinach pracy biura. Poza godzinami pracy biura zgłoszenie anulowania rezerwacji można wysłać pocztą elektroniczną na adres info@salutvoyages.pl. Anulowanie rezerwacji jest potwierdzane pocztą elektroniczną.

 • W sytuacji, gdy Klient dokonuje zmiany lub rezygnuje z zarezerwowanej imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator ma prawo, zgodnie z zapisami warunków umowy, do potrącenia rzeczywistych kosztów, które poniosło biuro w związku z założeniem rezerwacji i późniejszą zmianą, bądź rezygnacją. Koszty zmian i rezygnacji kształtują się różnie, w zależności od terminu zmiany lub rezygnacji. Większość biletów rejsowych (w tym biletów tanich linii lotniczych) wystawionych jest wg taryfy niedopuszczającej zmian, z brakiem zwrotu w przypadku rezygnacji. W związku z tym każda zmiana równoznaczna jest z poniesieniem kosztu anulowanego biletu, z ewentualną koniecznością wykupienia nowego biletu na tej samej trasie, w aktualnie obowiązującej cenie. W przypadku wystąpienia kosztów innych, niż wystawiony bilet lotniczy, w związku ze zmianą/rezygnacją (np. koszty anulowanych usług - wiz, hotelu, wycieczek etc.), koszt tych usług ujęte zostaną po stronie kosztów rzeczywistych i stanowić będą obciążenie dla kupującego.

 • Salut nie odpowiada za zmiany dokonywane przez przewoźnika, zmiany w rozkładach jazdy lub odwołane kursy samolotów/autokarów. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest sprawdzić przed wyjazdem ewentualne zmiany w rozkładach jazdy.

Odpowiedzialność uczestnika podczas podróży

 • Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządkowych, obowiązujących w hotelu itp., i swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innych osób. Jeśli uczestnik wyjazdu w istotny sposób narusza te zasady, Salut ma prawo zerwać zawartą umowę. Uczestnik wyjazdu odpowiada za szkody spowodowane przez zaniedbanie, np. w wyniku nieprzestrzegania otrzymanych wskazówek lub obowiązujących przepisów.

Pozostałe warunki

 • Lotniska czy hotele mogą pobierać lokalne opłaty. Są one opłacane w lokalnej walucie a ich wysokość może ulegać zmianie z krótkim wyprzedzeniem. Salut nie ma wpływu na te opłaty i nie zwraca poniesionych kosztów.

 • W przypadku ewentualnego międzylądowania uczestnik wyjazdu może zostać obciążony kosztami transferu oraz noclegu. Salut nie odpowiada za te koszty, ani za koszty, na jakie uczestnik wyjazdu może zostać narażony związku ze zmienionymi terminami lotów.

 • Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zapoznać się z przepisami w zakresie przewozu bagażu, obowiązującymi dla linii lotniczych, z których usług będzie korzystać. Dodatkowy bagaż (wymiary i waga) należy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji. Linie lotnicze pobierają najczęściej opłatę za bagaż dodatkowy, a płatność dokonywane jest przy odprawie.

 • W przypadku uczestników wyjazdu poniżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie opiekuna.

 • Salut nie odpowiada za zamknięcie dróg, sklepów, restauracji, basenów, wyciągów narciarskich itp., do których dojdzie po opublikowaniu przez nas informacji dla podróżnych, ani za inne zdarzenia, na które Salut nie ma wpływu.

 • Salut nie gwarantuje, że rezerwowany obiekt noclegowy jest odpowiedni dla osób, cierpiących na alergię lub inną nadwrażliwość. Salut nie może też zagwarantować, że obiekt noclegowy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Salut nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów walut oraz ewidentne błędy w druku/treści publikacji.

 • Niektóre z hoteli w naszej ofercie są hotelami dostarczanymi dla nas przez pośredników. Zastrzegamy zatem iż nie ponosimy odpowiedzialności za oczywiste błędy w tekstach i nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za ich treści.